Символика

Двуглав орел

Двуглавия орел е един от най-древните символи и един от най-разпространените символи в хералдиката. Двуглави орли са изобразявали на тъкани, ритуални съдове, на стените на култови съоръжения, а също така и на печатите на териториалните княжества и имперските градове. Двуглавия орел е бил изобразен в миналото на гербовете на Руската империя, Австрия, Германския съюз, Сърбия, Черна гора. Също така е присъствал на монетите на средновековна България.

В Русия са първи път този символ се е срещал по времето на Иван III през 1497 г. Това изображение е било на царския печат. Причините заради които царя е решил да използва именно орела като символ е все още не напълно известно. Орелът е бил изобразяван на монетите на Руското Кралство през XIV век, а също и на токата, която е била част от Гнездовото съкровище (около 950 г.), на фреските с изображението на Борис и Глеб във Великий Новгород (1345 г.). На дрехите на Ярослав Мъдри са изобразени «светли»  друглави орли (1037 г.).

Двуглавия орел се използва за гербове и знамена на редица съвременни държави. Освен това, в някои държави където орела не се явява общодържавен символ се използва като символ от въоръжените сили, полицията и някои административни единици.

В днешно време орела е Държавен герб на Руската федерация, на Сърбия, на Черна гора и др.

Кадуцей

Кадуцея и сега е един от най-разпространените символи в хералдиката. Жезъл под формата на кадуцей е бил използван от древногръцките и римските глашатаи. Когато са били изпращани в неприятелския лагер, кадуцея е бил гаранция за тяхната неприкосновеност.

Кадуцея е бил носен от всички посланници като знак за мир и защита и се е явявал техен главен атрибут.

В християнството кадуцея е атрибут на Богоматери – София. С този атрибут може да бъде видяна в православната иконография, като например известната икона София Новгородска.

В хералдиката кадуцея се е използвал в историческите гербове на следните градове на Руската империя – Верхнеудинск, Енисейск, Ирбит, Нежин, Таганрог, Телшев, Тифлис, Улан-Уде, Феодосия, Харков, Бердичев и др.

Цветове

Златист (жълт) цвят -  символизира върховенство, могъщество, уважение, великолепие, богатство, милосърдие, справедливост, сила, вяра, постоянство.

Червен цвят – символизира сила, мъжество, храброст, великодушие, очарование.

Сребрист цвят – символизира благородство, откровеност, а също така невинност и истинност.

На основание на Закона за авторското право и сродните му права символиката на организацията не може да се исползва под каквато и да е форма без изричното писмено разрешение за това.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close