В София се проведоха мащабни мероприятия на руските съотечественици

В София се проведоха мащабни мероприятия на руските съотечественици

В София се проведоха мащабни мероприятия на руските съотечественици

В София на 18-19 ноември 2023 г.се проведоха XVI Национална конференция на организациите на руските съотечественици, Националната младежка конференция и VI Фестивал на КВН.

В работата взеха участие ръководителите на организациите на руските съотечественици, председателят на Сдружението на русофилите в България Младен Иванов и активисти от младежките организации от различни градове на България.

Конференцията започна с общо пленарно заседание. На откриването говори Извънредният и Пълномощен посланик на РФ в България Елеонора Валентиновна Митрофанова, която изтъкна ролята на руските съотечественици в съхраняването на руския език, историческата памет, духовните и културни ценности. Беше прочетено и приветствието на директора на Департамента за работа със сънародниците в чужбина към МВнР на Русия А.Б. Нуризаде, който даде висока оценка на дейността на сънародниците в България.

Председателят на Координационния съвет на организациите на руските съотечественици в България Марина Дадикозян в своя доклад обобщи резултатите от работата на организациите за изминалия период и очерта важни направления на по-нататъшната дейност, насочена към съхраняване на руския език и култура, историческата памет, защита правата на сънародниците, развитие на младежкото движение.

Участниците в конференциите горещо приветстваха ветераните от Великата отечествена война в България Игор Николаевич Завялов, Алла Николаевна Илиева, Алина Михайловна Тошева и Галина Макаровна Игнатова.

Работата на конференцията продължи с отделни работни срещи.

На заседанията на конференцията бяха обсъдени актуалните проблеми на гражданите на Руската Федерация, живеещи в България, въпросите за запазването на руския език, руската култура, защитата на правата на сънародниците. запазване на историческата памет, по-нататъшна консолидация на сънародниците в България, нови форми на работа с младежта и много други.

ivanov

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close